سونیل ، پسر D.I.G. شیملل مهرا ، پس از اتمام موفقیت آمیز تحصیلات پزشکی به هند بازگشت. او پیشنهاد همکاری با نامزدش دکتر نیتا ورما را در یک بیمارستان خصوصی دریافت می کند اما در عوض به بیمارستان شهرداری ملحق می شود.

  • 18 سپتامبر 2021
  • 0
  • 9 بازدید
دانلود فیلم